bng电子游戏平台举行博士学位论文网络视频预答辩

时间: 2020/03/25   作者:   点击:
<div class=TRS_Editor><div class="MyFav_1585108323019">
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"> </p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋" size="3"><span>为做好bng电子游戏平台在新冠肺炎疫情防控期间学位授予工作,根据教育部有关文件精神和要求,在不降低质量要求的前提下,博士学位论文预答辩工作由各培养学院根据实际情况调整为网络视频会议形式开展。</span></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><font size="3"><span>3</span></font><span><font size="3"><span>月</span></font></span><font size="3"><span>17</span></font><span><font size="3"><span>日起,我校已有临床兽医学、</span></font><font size="3"><span>植物学、</span></font><font size="3">遗传学</font><font size="3"><span>等</span></font></span><font size="3"><span>15</span></font><span><font size="3"><span>个学位点共</span></font></span><font size="3"><span>30</span></font><span><font size="3"><span>名博士生完成了学位论文网络视频预答辩,共计</span></font></span><font size="3"><span>200</span></font><span><font size="3"><span>多名师生参与了旁听视频会议,加强了学术交流。</span></font></span></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 21" width="552" height="288" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932339620.jpg" src="./W020200325425932339620.jpg" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 22" width="553" height="277" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932334116.jpg" src="./W020200325425932334116.jpg" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 1" width="553" height="273" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932348493.png" src="./W020200325425932348493.png" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"> </font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋" size="3"><span>为了保证博士预答辩按期有序进行,学位点提前在答辩群宣传动员,发布工作方案。答辩秘书预约网络会议室,并公布讯视频会议号,提前一天与博士生进行网络环境测试,切实做好保障工作。</span></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"> </font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 26" width="576" height="207" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932358555.png" src="./W020200325425932358555.png" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 29" width="231" height="306" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932350884.png" src="./W020200325425932350884.png" /> <img name="图片 28" width="268" height="305" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932359098.png" src="./W020200325425932359098.png" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"> </font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><font size="3"><span>答辩过程中,同学们分别向答辩委员会汇报了主要研究内容和工作进展,答辩专家指出论文存在的问题,并提出了具体的修改建议。最后答辩委员会进行了线上匿名投票,</span></font><font size="3">30</font><font size="3"><span>位博士生均顺利通过了预答辩。</span></font></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 18" width="553" height="284" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932366018.jpg" src="./W020200325425932366018.jpg" /><img name="图片 25" width="553" height="277" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932362895.jpg" src="./W020200325425932362895.jpg" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"><img name="图片 19" width="250" height="418" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932375411.png" src="./W020200325425932375411.png" /><img name="图片 24" width="237" height="423" align="bottom" alt="" border="0" oldsrc="W020200325425932383302.png" src="./W020200325425932383302.png" /></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋" size="3"><span>在这样一个特殊时期,为尽可能减少疫情对毕业研究生深造、就业造成的影响,并同时保证学位授予质量,我校将简化工作流程,充分利用信息化手段,统筹安排研究生的学位论文送审、答辩、学位授予工作,尽最大限度降低疫情对毕业研究生深造、就业造成的影响,确保毕业生顺利毕业。</span></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 0.33in"><font face="仿宋"> </font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 4in"><font face="仿宋" size="3"><span>bng电子游戏平台</span></font></p>
<p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0in; text-indent: 4.17in"><font face="仿宋"><font size="3">2020</font><font size="3"><span>年</span></font><font size="3">3</font><font size="3"><span>月</span></font><font size="3">25</font><font size="3"><span>日</span></font></font></p>
</div></div>
点击下载文件: